Nhận thông tin dự án

  1900 2663

  Mặt bằng

  • Tầng 5
  • Tầng Điển Hình

  Mặt Bằng Tầng 5

  Matbangtang5-svg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

  Mặt bằng tầng điển hình

  Mặt bằng tầng điển hình Matbangtangdienhinh-svg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  https://newlavida.vn
  https://newlavida.vn/wp-content/themes/thuythu