Nhận thông tin dự án

  1900 2663

  Căn Hộ B6

  Căn hộ B 2 phòng ngủ

  Căn hộ 2 Phòng Ngủ Diện tích tim tường: 62.15 m2 Diện tích thông thủy: 56.92 m2 Tầng: 6-30

  Căn Hộ A5

  Căn hộ 2 Phòng Ngủ Diện tích tim tường: 60.33 m2 Diện tích thông thủy: 54.86 m2 Tầng: 5-30

  Căn Hộ C10

  Căn hộ C 1 Phòng Ngủ

  Căn Hộ C – 1 Phòng Ngủ Diện tích tim tường: 30.70 m2 Diện tích thông thủy: 27.59 m2 Tầng: 6 – 30

  Căn Hộ C9

  Căn hộ C 1 Phòng Ngủ

  Căn Hộ C – 1 Phòng Ngủ Diện tích tim tường: 30.69 m2 Diện tích thông thủy: 27.30 m2 Tầng: 6 – 30

  Căn Hộ B4

  Căn hộ B 2 phòng ngủ

  Căn hộ 2 Phòng Ngủ Diện tích tim tường: 62.10 m2 Diện tích thông thủy: 56.73 m2 Tầng: 6-30

  Căn Hộ B5

  Căn hộ B 2 phòng ngủ

  Căn hộ 2 Phòng Ngủ Diện tích tim tường: 62.09 m2 Diện tích thông thủy: 56.68 m2 Tầng: 6-30

  Căn Hộ B3

  Căn hộ B 2 phòng ngủ

  Căn hộ 2 Phòng Ngủ Diện tích tim tường: 62.10 m2 Diện tích thông thủy: 56.79 m2 Tầng: 6-30

  Căn Hộ B2

  Căn hộ B 2 phòng ngủ

  Căn hộ 2 Phòng Ngủ Diện tích tim tường: 62.10 m2 Diện tích thông thủy: 56.71 m2 Tầng: 6-30

  Căn Hộ A4

  Căn hộ 2 Phòng Ngủ Diện tích tim tường: 57.84 m2 Diện tích thông thủy: 52.42 m2 Tầng: 5-30

  Căn Hộ A3

  Căn hộ 2 Phòng Ngủ Diện tích tim tường: 58.63 m2 Diện tích thông thủy: 53.23 m2 Tầng: 5-30

  https://newlavida.vn
  https://newlavida.vn/wp-content/themes/thuythu